Tabulky, výkony
 Krajská halová ročenka 2015 ; formát pdf

 Krajská ročenka 2015 ; formát pdf

 Krajské halové tabulky 2015 ; formát pdf

 Krajské tabulky 2015 ; formát pdf

 Krajská ročenka 2013 ; formát pdf

 Krajské tabulky 2013 ; formát pdf

 Krajská ročenka 2012 ; verze ve Wordu je zde (268 kB)

 Krajské tabulky 2011 - mužské kategorie; verze v Excelu je zde (274 kB)

 Krajské tabulky 2011 - ženské kategorie; verze v Excelu je zde (209 kB)

 Krajská ročenka 2010 ; verze ve Wordu je zde (285 kB)

 Krajské halové rekordy všech kategorií k 31.3.2010 ; verze v Excelu je zde (112 kB)

 Krajská ročenka 2009 ; verze ve Wordu je zde (277 kB)

 Krajská halová ročenka 2009 ; verze ve Wordu je zde (44 kB)

 Krajské rekordy všech kategorií k 31.12.2009 ; verze v Excelu je zde (262 kB)